Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel
Elk jaar verlaten 100.000 mensen het ziekenhuis of revalidatiecentrum na een vorm van hersenletsel. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, een tumor, een herseninfarct, een hersenbloeding, infecties, tijdelijk zuurstofgebrek of andere aandoeningen. Het leven verandert en het vinden van een nieuwe balans kan een uitdaging zijn. Onze begeleiders bieden dagelijks ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) om weer zo zelfstandig mogelijk te worden. De gevolgen van hersenletsel verschillen per persoon. Daarom is het van belang dat iemand met NAH ondersteuning op maat ontvangt.

Ondersteuning mantelzorgers


Middin biedt ook zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel, met als doel de mantelzorger te ontlasten (respijtzorg). Middin biedt ook tijdelijke opvang (logeren) zodat de partner of andere familieleden op vakantie of een weekendje weg kunnen.

  1. Respijtzorg
  2. Logeren

Wonen en logeren

Middin begeleidt mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in hun eigen huis. Als dat echt niet (meer) kan, dan kan je kiezen voor een appartement in één van onze woonlocaties. Afhankelijk van de vraag en de gekozen woonvoorziening hebben de appartementen een eigen of gemeenschappelijke woonkamer of een trefpunt.

  1. Wonen bij Middin
  2. Logeren bij Middin

Werken, ontwikkelen en dagbesteding

Middin vindt dat iedereen recht heeft op een zinvolle dagbesteding en, zo mogelijk, deelname aan de arbeidsmarkt. In onze aanpak benaderen we het leven van de cliënt in het geheel. Werken, leren en/of een nuttige dagbesteding is daar een wezenlijk onderdeel van.

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen bij Middin gebruik maken van:

  1. Jobcoach / Middin voor Werk
  2. Leerwerkplekken
  3. Participatiecentra

Lotgenoten contact

Middin heeft NAH inlopen, ondersteuningsgroepen en NAH cafés. Dit zijn informele bijeenkomsten waar mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun partner en andere familieleden naar toe kunnen om andere lotgenoten te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

  1. Data NAH bijeenkomsten

Gezinsondersteuning voor ouders en/of kinderen met NAH

Aan ouders met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en kinderen met NAH biedt Middin specifieke gezinsondersteuning en begeleiding op school.

  1. Gezinsondersteuning

Heb je een vraag?

Neem contact op met Klantcontact Contact