Vrienden van Middin ANBI

 
 
 
Stichting Vrienden van Middin heeft een ANBI status. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Lees hier meer over ANBI.
 
Er is een goede samenwerking met stichting HAFO. Ook deze stichting heeft een ANBI status. Lees hier meer over stichting HAFO.
 

Statutaire naam

De statutaire naam is Stichting Vrienden van Middin.

Inschrijvingsnummers

KvK 41160513
RSIN 806270597

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het collectief bevorderen van de ondersteuning aan en de acceptatie en integratie in de maatschappelijke omgeving van cliënten van stichting Middin (hierna: Middin) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Samenstelling Bestuur 

  • De heer F.J.M. Speel, voorzitter
  • De heer H.M. Verschoor, penningmeester
  • Mevrouw F.A. van den Berg, algemeen bestuurslid
  • De heer H. Claasen, algemeen bestuurslid
  • Mevrouw C. Visscher, algemeen bestuurslid

De bestuursleden van Vrienden van Middin verrichten hun vrijwilligerswerk geheel belangeloos.

Contactgegevens
Burgermeester Elsenlaan 170
2288 BH Rijswijk
Postbus 162
2280 AD Rijswijk
E-mailadres: fondsenwerving@middin.nl

Bankgegevens

IBAN NL35 RABO 0113 4589 67
t.n.v. Stichting Vrienden van Middin

Belangrijke documenten