Vrienden van Middin HAFO

 

 

Statutaire naam

Stichting HAFO (Haags Fonds voor Motorisch en Meervoudig Gehandicapten)

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

KvK 41150644

Statutaire doelstelling

De Stichting HAFO is opgericht op 23 april 1958 om voorzieningen en de zorg voor motorisch en meervoudig gehandicapten te bevorderen. De Stichting is gevestigd te Den Haag.

Aanvankelijk lag de nadruk vooral op het totstandbrengen van voorzieningen, omdat de overheid in die jaren erg terughoudend was en alles neerkwam op particuliere initiatieven. In de loop der tijd zijn al deze initiatieven opgenomen  in het reguliere voorzieningenniveau dat via de overheid gefinancierd wordt. De Stichting HAFO ondersteunt aanvullende voorzieningen ten behoeve van gehandicapten die niet via de normale overheidsfinanciering gefinancierd kunnen worden. Men kan hier denken aan het inrichten van een belevingstuin of een plafond-tillift. Zaken die het leven van de gehandicapten prettiger maken.

Samenstelling Bestuur

  • De heer mr. R. Veenendaal, voorzitter
  • De heer mr. P.W.H.M. Francissen, secretaris
  • De heer mr. W.F.A. Worrell, penningmeester
  • De heer J. Wiekenkamp, lid 
  • De heer J. Wielaart, lid
  • De heer R. Bronsgeest, lid

De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een bestuurder. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Contactgegevens
Postbus 162
2280 AD Rijswijk
E haagsfonds@middin.nl

ANBI-status

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U mag daarom giften, periodieke schenkingen aan de Stichting HAFO als aftrekposten bij uw inkomstenbelasting aangeven. De Stichting zelf hoeft geen belasting te betalen over giften, schenkingen en erfenissen. Alles wat u de Stichting HAFO schenkt komt ten goede aan de gehandicapten in het werkgebied van Middin.

Jaarrekingen

Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018