‘Wat gebeurt er met mijn vak?’

Delen op social media

Donderdagmorgen 21 september 2017 vond de bijeenkomst ‘Wat gebeurt er met mijn vak?’ plaats in Cultureel Centrum Orion in Rotterdam. Circa 60 deelnemers, voornamelijk zorgmedewerkers en enkele bestuurders van de deelnemende organisaties in de gehandicaptenzorg in Zuid-Holland, waren aanwezig. In voorbereiding op de bijeenkomst werden uitwisselingsbezoeken tussen teams van de deelnemende organisaties georganiseerd. Zij spraken daarbij met elkaar de ontwikkelingen in het vak en over de manier waarop organisaties en teams invulling geven aan de veranderende context van het werk.

Ontwikkelingen gehandicaptenzorg

Onder leiding van de dagvoorzitter, Thirza Tamboer werd plenair aandacht gegeven aan een aantal opmerkelijke ontwikkelingen die uit de ontmoetingen naar voren zijn gekomen. 
In een interactieve setting wisselden de deelnemers aan de ‘stamtafel’ ervaringen uit over de ontwikkelingen in het vakgebied in de afgelopen decennia. Ook werden hier presentaties over verzorgd:
Lenie Houweling van ASVZ en Doreen Boersma van Gemiva-SVG bespraken met elkaar het thema ‘Toen en nu’. De verandering van individuele zorgtaken naar begeleiden naar zo groot mogelijke zelfstandigheid was hierbij opvallend. 
Marja van der Maarl, Ons Tweede Thuis, belichtte in haar presentatie ‘Het moderne samenwerken’ de dilemma’s en mogelijke oplossingen uit de driehoek tussen professional, cliënt en familie. 
Remco Meijs van Middin, ging in een presentatie in op ‘De ondernemende, coachende begeleider’.

De uitkomsten van de uitwisselingen en de bijeenkomst werden samengevat door Gertrude van den Brink, voorzitter raad van bestuur Middin: “Het ontmoeten van elkaar is heel waardevol gebleken; de deelnemers waren hier unaniem enthousiast over en het is belangrijk elkaar op te blijven zoeken.”
De bijeenkomst werd op ludieke wijze afgesloten met een quiz en een lied verzorgd door ‘coach’ Thea Praatgraag.

Vervolg

De bijeenkomst ‘Wat gebeurt er met mijn vak’ was een thema-bijeenkomst op initiatief van het bestuurlijk overleg van de samenwerkende organisaties in de gehandicaptenzorg Zuid-Holland. De bijeenkomst is een jaarlijks terugkerend evenement, waarvoor de deelnemende organisaties een delegatie zorgmedewerkers uitnodigen om samen met hen in dialoog te gaan over een actueel thema.

Organisatie

De voorbereiding en organisatie van het programma was dit jaar in handen van Middin. De medewerkers en cliënten van Bakker Vlinder, onderdeel van Middin, verzorgden de vers gebakken broodjes en koekjes voor deze ochtend. De locatie, de kleurrijke handgemaakte badges, de catering én het beleggen van de broodjes werd verzorgd door medewerkers en cliënten van Orion.