Weegschaal 2

Wonen

Adres

Paul Desmondsingel 174
3069 RW Rotterdam

Adres
Paul Desmondsingel 174
3069 RW Rotterdam
Aan wie
Volwassenen en Jong Volwassenen
Type beperking
LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

> Therapeutische ondersteuning vanuit een Antroposofische visie

> Voor volwassenen met een verstandelijk beperking

> Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek sociaaltherapie

> Begeleiding vanuit gelijkwaardigheid

> Voor plaatsing op de wachtlijst is een ZZP4 VG, ZZP5 VG, ZZP6 VG indicatie noodzakelijk.

Op de Middin-Orion Antroposofische locatie Weegschaal 2 ligt de nadruk op begeleiden vanuit gelijkwaardigheid en het daarbinnen kunnen maken van eigen keuzes, hoe klein deze soms ook kunnen zijn. Vanuit de basis, willen we dan ook samen werken aan de inrichting van het gewone leven en het behoud van eerder verworven vaardigheden. Veilig wonen in een prettige omgeving en succeservaringen opdoen, is hierin voor onze bewoners erg belangrijk. Het behouden en positief bekrachtigen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners vormt hierin een van de speerpunten.

Doelgroep

Binnen Weegschaal 2 wonen momenteel vier volwassenen met een lichte- tot matige verstandelijke beperking met een redelijke mate van ADL zelfredzaamheid. Bijkomende problematieken kunnen vallen binnen het Autistisch Spectrum. Er wordt binnen Weegschaal 2 – geheel in lijn met de Antroposofische visie op zorg voor mensen met een verstandelijke beperking- zorg en begeleiding geboden aan volwassenen. De heterogene groepssamenstelling heeft als meerwaarde dat eenieder vanuit zijn of haar kwaliteiten de ander in zijn of haar beperkingen kan ontmoeten, waardoor er met behulp van de begeleiders een klimaat kan ontstaan waarin ieder onvoorwaardelijk zichzelf mag zijn. Bewoners zijn voldoende zelfstandig om ‘s nachts alleen in huis te zijn en in de ochtend zelf op te starten.

Leefklimaat

Vanuit een dag- week- en jaarstructuur wordt er binnen Weegschaal zowel een groepsprogramma als een individueel programma aangeboden. Er is een duidelijke dag-structuur, waarin momenten van samenzijn en activiteiten zijn vastgelegd, afgewisseld met duidelijke momenten van rust en ‘persoonlijke ruimte’. In de middag v.a. 16.30 /avond werkt er 1 begeleider. Ook stagiaires werken en leren mee op Weegschaal 2 en zijn een waardevolle helpende hand in het aanbod van o.a. 1 op 1 activiteiten. In de nacht en in de ochtend is er geen begeleiding aanwezig, in nood is er een slapende wacht in het buurhuis welke de verantwoordelijkheid draagt voor de bewoners van Weegschaal 1 en 2.

Begeleidingsstijl en methodiek

Er wordt op Weegschaal 2 begeleid vanuit de uitgangspunten van de Sociaaltherapie en Heilpedagogiek, Video Interactie Begeleiding wordt tevens ingezet om communicatie vorm te geven. Zo goed als mogelijk zijn alle begeleidingsuitgangspunten vorm gegeven in het document ‘Grondhouding voor begeleiders werkzaam binnen de SGVG sector'. Beschreven worden hierin thema’s als: sensitieve/responsieve omgang, onvoorwaardelijke acceptatie, afstand/nabijheid, affectief- en emotioneel neutrale omgang, communicatie en contact, structuur in tijd, plaats en persoon, activiteit centraal, positieve gedragsinstructie, ‘ho stop’ boodschap en eenduidig handelen.  

Financiering

Wet langdurige zorg (WLZ)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.