Weesperstraat

Werk, activiteiten en scholing

Adres

Weesperstraat 87
2574 VS Den Haag
T 070 323 63 63
E weesperstraat@middin.nl

Adres
Weesperstraat 87
2574 VS Den Haag
T 070 323 63 63
E weesperstraat@middin.nl
Aan wie
Volwassenen en Ouderen
Type beperking
NAH, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Voor cliënten met een verstandelijke beperking en NAH

  • Wijkgericht werken in een beschermde omgeving

  • Samenwerken met- en ondersteuning van wijkbewoners
In de Haagse wijk Rustenburg – Oostbroek is het activiteitencentrum Weesperstraat gevestigd. Hier wordt wijkgerichte dagbesteding geboden aan ongeveer 120 mensen met een verstandelijke beperking of met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Alle activiteiten zijn er op gericht om binnen- en buitenshuis in contact te komen met de bewoners, ondernemers en organisaties uit deze wijk. Dit levert een groot en gevarieerd aanbod op van werkzaamheden en sociale rollen. Voor iedereen wordt op elk niveau bekeken welke activiteit bij hen past en in welke mate hij of zij kan bijdragen aan de samenleving. Daarbij wordt de mate van ondersteuning door gekwalificeerde begeleiders, enthousiaste stagiaires en vrijwilligers aangepast op de behoefte van de cliënt.

Werk verzetten middenin de wijk

Bij activiteitencentrum Weesperstraat zijn de cliënten verdeeld over zes werkgroepen. De activiteiten zorgen ervoor dat cliënten deelnemen- en bijdragen aan de maatschappij. Door het ruime aanbod van de activiteiten wordt er altijd een passende activiteit voor elke cliënt gevonden.

Folder/Maggerzijn groep

Elke woensdag- en vrijdagmiddag runt de groep hun eigen tweedehandswinkel: het Maggerzijn. Ook brengen cliënten zelfstandig of onder begeleiding kranten en folders rond in de wijk. En verrichten ze diverse soorten recycle- en productiewerk of houden verschillende openbare ruimtes in de wijk schoon.

werken

Atelier de Weesperstraat 

Atelier de Weesperstraat is er voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en vormt samen met de zes werkgroepen het participatiecentrum. Het atelier biedt een divers kunstaanbod, waaronder schilderlessen, pastel tekenen en boetseren. Producten die voortkomen uit het creatieve proces van de deelnemens, worden door het atelier ontwikkelt. Ook zijn er diverse mogelijkheden om het werk te exposeren. Naast kunst zet het participatiecentrum zich ook in voor meer bewegen. Zo worden er stokoefeningen, meditatie en (stoel) yoga lessen aangeboden. 

Entree/Recyclegroep

Op deze groep starten nieuwe cliënten. Vanuit hier wordt er gekeken welke werkgroep het best aansluit bij wensen en talenten van de mensen. Naast oriëntatiestages binnen de Weesperstraat doen we recyclewerk. Videobanden, toetsenborden, computers, alles wordt op kundige wijze gedemonteerd en gescheiden afgevoerd.

Huishoudelijke dienst

Cliënten zorgen voor een deel van de schoonmaak van activiteitencentrum Weesperstraat. Zij voorzien bezoekers en cliënten van koffie en thee of verzorgen lunches en maaltijden voor verschillende bijeenkomsten.

Voor iedereen ligt wel een geschikte klus te wachten

Papierschepperij

Cliënten maken op ambachtelijke manier handgeschept papier. Dit papier gaat naar andere productiebedrijven van Middin of naar derden voor gebruik in commerciële producten. Ook maakt de papierschepperij zelf kaarten en cadeau-artikelen voor de verkoop. Iedere cliënt kan op zijn manier een creatieve bijdrage leveren aan dit proces.

Voorbereidende werkgroep

Verrichten van activiteiten in de wijk: glasen oud papier ophalen, papierprikken of ondersteunen bij de werkzaamheden op kinderboerderij ‘De Gagelhoeve’. Ze zorgen voor nest- en verzorgingsmaterialen voor de Egelopvang, beheren samen met de wijkbewoners de Free Little Libraries, onderhouden hun eigen wijkmoestuin en koken elke vrijdag onder begeleiding hun eigen maaltijd.

Verder worden er verschillende sportactiviteiten bij activiteitencentrum Weesperstraat aangeboden, zoals: Fitness, zumba en dansen.

Financiering

Wet langdurige zorg (Wlz)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.