Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht. De kern van de wet is: ‘Nee, tenzij…’. Dit uitgangspunt sluit goed aan bij de visie van Middin.

Vrijheid en eigen keuzes maken

We vinden het belangrijk dat iedereen zijn eigen leven kan leiden en zelf keuzes mag maken. Steeds opnieuw kijken we of de keuzes die de cliënt maakt goed en veilig zijn voor de cliënt en zijn omgeving. We gaan eerst in gesprek met cliënt en naasten en zoeken alternatieven voordat we overgaan tot onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg passen we niet toe, tenzij het echt niet anders kan.

Goed voorbereid op de Wet zorg en dwang

Is onvrijwillige zorg nodig? Dan regelt de Wet zorg en dwang de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). 2020 was het overgangsjaar waarin we ons goed hebben voorbereid op deze nieuwe wet.

Informatiefolders

Om cliënten en naasten/vertegenwoordigers goed te informeren hebben we informatiefolders gemaakt. 

Download hier de folders over de Wet zorg en dwang

Bekijk hier de folder voor cliënten.

Bekijk hier de folder voor cliënten in picto's.

Bekijk hier de folder voor naasten/vertegenwoordigers.

Foto twee mensen op stoelen

Stappenplan

De wet verplicht dat we een stappenplan volgen bij onvrijwillige zorg. Het stappenplan bestaat uit een aantal vaste overlegmomenten met in- en externe deskundigen. Zo worden we ons nog bewuster van onvrijwillige zorg, waarom we dit doen, of er alternatieven zijn en of we kunnen afbouwen. Download hier het stappenplan.

Meer weten?

Wil je meer weten? Op de website van het ministerie van VWS vind je meer informatie. Ook kun je de website van Steffie bekijken. Steffie legt in begrijpelijke taal uit hoe de Wet zorg en dwang werkt.

Heb je vragen of een klacht?

Heb je vragen over onvrijwillige zorg bij Middin of de Wet zorg en dwang? Je kunt je vragen stellen aan de begeleiders en/of zorgmanager van de locatie.

Meer informatie over de klachtenregeling vind je op de pagina klachten.