Windlustsingel

Wonen

Adres

Windlustsingel 9
2265 EJ Leidschendam-Voorburg
T 070 317 85 29
E windlustsingel@middin.nl

Adres
Windlustsingel 9
2265 EJ Leidschendam-Voorburg
T 070 317 85 29
E windlustsingel@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
LVB, VG en ASS

Locatie kenmerken

  • Moderne appartementen met moderne technische voorzieningen
  • Zorg en ondersteuning op maat
  • Aanleunwoningen waar bewoners zelfstandig leven, met zorgafspraken
  • Veel aandacht voor zelfredzaamheid
Locatie Windlustsingel is een woonvoorziening waar 23 mensen met een verstandelijke beperking wonen. De bewoners zijn tussen de 18 en 50 jaar oud. Door de verschillende leeftijdsgroepen is de ondersteuning ook divers. Enkele groepen jonge cliënten leven redelijk zelfstandig en maken minder gebruik van de begeleiding. Anderen hebben meer behoefte aan hulp bij het structureren van hun leven en activiteiten. Zij maken dan ook meer gebruik van de begeleiding. De meeste cliënten gaan overdag naar een activiteitencentrum of naar het werk. De begeleiding is 24 uur per dag op de locatie aanwezig en 's nachts is er een slaapdienst.

Zelfstandig leren wonen midden in een levendige wijk

Locatie Windlustsingel is een mooi voorbeeld van samenwonen en samenleven van jonge mensen en mensen van middelbare leeftijd. De Windlustsingel ligt op een gezellige locatie, in de karakteristieke omving van Leidschendam-Voorburg.

Het pand aan de Windlustsingel bestaat uit drie, naast elkaar geschakelde huizen, en bevindt zich midden in de wijk de Rietvink. Vier gezamenlijke huiskamers zijn verdeeld over het hele pand. Hier kunnen cliënten samenzijn, tv kijken, koffie drinken en meer.

De cliënten hebben ieder een slaapkamer van ongeveer twaalf vierkante meter en delen de sanitaire voorzieningen. Twee kamers op de begane grond zijn geschikt voor mensen in een rolstoel. Er is een lift aanwezig, maar de kamers en het sanitair op de eerste en tweede verdieping zijn niet geschikt voor mensen met een rolstoel.

Ondersteuning op maat

Gezamenlijke huiskamer

's Avonds eten alle groepen in hun eigen gezamenlijke woonkamer. In totaal zijn er vier huiskamers in het pand. Twee grote huiskamers voor een grote groep cliënten en twee kleinere huiskamers zijn voor een kleinere groep. Naast de huiskamer bevindt zich een kleine computerkamer en een spelletjeskamer waar alle cliënten gebruik van mogen maken.

Een motiverende leefomgeving met polders, recreatiegebied en restaurants in de buurt
Begeleider Windlustsingel

Feesten en activiteiten

De locatie organiseert regelmatig activiteiten voor alle cliënten. De cliënten kunnen regelmatig in het weekend dansen tijdens een disco-avond. Feestdagen zoals kerst, de intocht van Sinterklaas en carnaval worden met alle bewoners van de locatie gevierd.

Huiskamer

Omgeving

De Windlustsingel ligt in een mooie omgeving. Vlakbij liggen de polders aan de Vliet en het recreatiegebied de Vlietlanden. In de zomer wordt er volop gerecreëerd en heerst er veel gezelligheid. In de buurt bevinden zich winkels, restaurants, een postkantoor en een bank. De omgeving en faciliteiten dragen bij aan de zelfstandigheid van de cliënten. Ze doen mee aan verschillende wijkactiviteiten en worden dan ook door de buurtbewoners opgenomen.

Financiering

Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.