Avalon

Wonen

Adres

Wollefoppenweg 91 B
3069 LX Rotterdam
T 010 26 99 835
E orion.avalon@middin.nl

Adres
Wollefoppenweg 91 B
3069 LX Rotterdam
T 010 26 99 835
E orion.avalon@middin.nl
Aan wie
Volwassenen
Type beperking
LVB en VG

Locatie kenmerken

> Therapeutische ondersteuning vanuit een Antroposofische visie

> Voor volwassenen met een verstandelijk beperking

> Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek sociaaltherapie

> Begeleiding vanuit gelijkwaardigheid

> Voor plaatsing op de wachtlijst is een ZZP4 VG, ZZP 5 VG, ZZP 8 VG indicatie noodzakelijk.

Op de Middin-Orion Antroposofische locatie Avalon ligt de nadruk op begeleiden vanuit gelijkwaardigheid en het daarbinnen kunnen maken van eigen keuzes, hoe klein deze soms ook kunnen zijn. Daarnaast wil Avalon een sfeerimpressie van huiselijkheid, ont-moeting van mens tot mens, gemeenschapszin en omhulling vanuit positieve bekrachtiging uitademen, ten goede komend aan alle vertegenwoordigde doelgroepen binnen het huis. Het behouden en positief bekrachtigen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners vormt hierin een van de speerpunten. Daarnaast streven de begeleiders van Avalon naar een scherp oog voor de medische conditie van eenieder.

Doelgroep

Binnen Avalon wonen negen volwassenen, met een licht- tot diep verstandelijke beperking en daarbij een zeer uiteenlopende en meervoudige zorgvraag. De heterogene groep samenstelling heeft als meerwaarde dat eenieder vanuit zijn of haar kwaliteiten de ander in zijn of haar beperkingen kan ontmoeten, waardoor er met behulp van de begeleiders een klimaat kan ontstaan waarin ieder onvoorwaardelijk zichzelf mag zijn.       

Leefklimaat

Vanuit een dag- week- en jaarstructuur wordt er binnen Avalon zowel een groepsprogramma als een  individueel programma aangeboden.

Er is een duidelijk dagritme, waarin momenten van samenzijn en activiteiten zijn vastgelegd, afgewisseld met momenten van rust en ‘persoonlijke ruimte’.

Op de dag werkt er een begeleidersteam van 2 (en op piekmomenten 3) begeleiders om dit huisritme en daarin de veiligheid en (medische) zorg voor alle bewoners te kunnen waarborgen. Eén bewoner heeft op momenten een 1 op 1 begeleider. Ook stagaires werken en leren mee op Avalon en zijn een waardevolle helpende hand in het aanbod van o.a. 1 op 1 activiteiten en ADL momenten. In de nacht is er een slapende wacht.     

Begeleidingsstijl en methodiek

Naast de uitgangspunten van de Sociaaltherapie en Heilpedagogiek, wordt de begeleidingsstijl binnen Avalon -voor een aantal bewoners- ook vormgegeven vanuit de doorstapmethodiek van Heijkoop. Video Interactie Begeleiding biedt hierbij vaak een helpende hand. 

 

Financiering

Wet langdurige zorg (WLZ)

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.