Zomers Hof

Wonen

Adres

Beresteinlaan 633
2542 JX Den Haag
T 070 366 59 59
E zomershof@middin.nl

Adres
Beresteinlaan 633
2542 JX Den Haag
T 070 366 59 59
E zomershof@middin.nl
Aan wie
Jeugd
Type beperking
NAH, LG+ en ASS

Kenmerken

  • Locatie in een woonwijk, en daardoor ook contacten met de wijk
  • Veilige sfeer door besloten karakter van de locatie
  • Wakende nachtdienst
Zomers Hof is een woonlocatie voor jongeren (12 – 18 jaar) met een verstandelijke beperking. Er zijn drie groepen, elk afgestemd op het niveau van de bewoners. Zo is een van de groepen bestemd voor cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. In de twee andere groepen vinden jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking een plek. Er is veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van iedere cliënt, waarbij er steeds overleg is met de ouders of vertegenwoordigers. De woonlocatie, die is gelegen in de Haagse wijk Bouwlust/Vrederust, kent een prettige, veilige sfeer.

Een vertrouwde plek waar je verder kunt groeien

Het is fijn wonen in Zomers Hof. Jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking vinden er een eigen, vertrouwde plek. Hier krijgen ze de kans om hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Zo vergroten ze hun wereld, en daarbij biedt een team van professionele begeleiders individuele ondersteuning op maat.

Er zijn drie woongroepen, waarvan er één bedoeld is voor jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De andere twee groepen zijn bestemd voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Hier kunnen jongeren hun mogelijkheden ontwikkelen
Begeleider Zomers Hof

De jongeren hebben ieder een eigen kamer, die ze naar hun eigen smaak kunnen inrichten. Daarnaast heeft elke woongroep eigen sanitair, een woonkamer en een keuken. De jongeren wonen er met elkaar op een manier die bij hen past. De groepen liggen aan een lange gang op de benedenverdieping van een flatgebouw. Overdag is er één dagdienst voor alle drie de groepen, omdat de meeste cliënten dan naar school of een activiteitencentrum gaan.

Samenwerking

Zomers Hof werkt nauw samen met de ouders of vertegenwoordigers van de jongeren. Daarbij maken we gebruik van de 'dynamische driehoek’-methodiek. Hierbij vormen de ouders/vertegenwoordigers en de begeleiders samen de stabiele basis van waaruit de cliënt zich kan ontwikkelen. Er is regelmatig overleg met de ouders/vertegenwoordigers en zij zijn altijd welkom op de locatie. Ook vragen we af en toe om ondersteuning bij praktische zaken, zoals meegaan naar de dokter of de sportvereniging.

De jongeren wonen met elkaar op een manier die bij hen past.

Optimaal ontwikkelen

Iedere cliënt wordt gestimuleerd om zich binnen zijn of haar mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Voor een deel van de jongeren betekent dit, dat ze doorstromen naar een meer zelfstandige woonlocatie. Iedereen heeft een persoonlijk begeleider, en daarnaast kunnen we experts zoals gedragsdeskundigen en ergotherapeuten inzetten. Op de locatie is 24-uurs begeleiding, inclusief een wakende nachtdienst.

Financiering

Kosten

Het merendeel van de kosten van de zorg die je ontvangt wanneer je in een zorginstelling woont, wordt betaald via de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben, bijvoorbeeld met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat je een Wlz-indicatie hebt aangevraagd en ontvangen van het Indicatieorgaan CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Binnen de Wlz heb je ook de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.