Zorg en ondersteuning vergoeden

De zorg en ondersteuning bij Middin wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en forensische zorg.

Vragen?

Heb je een vraag over de vergoeding van onze zorg of ondersteuning? Neem dan contact op.

Bij zorg en ondersteuning vanuit de Wlz en Wmo betaal je vanaf 18 jaar een eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van jouw situatie en hulpvraag.

Op de website van het CAK vind je informatie over de eigen bijdrage. Bijvoorbeeld over wat er vergoed wordt en hoe je jouw eigen bijdrage berekent. Vragen over de eigen bijdrage kan je aan het CAK stellen.

Meer informatie over hoe de vergoeding in de gehandicaptenzorg is geregeld vind je in het boekje 'Zorgwetten sinds 2015'