Zorg voor ouderen gebundeld op Rubroek

Delen op social media

Middin gaat de zorg aan ouderen voortaan vanaf één locatie in Rotterdam aanbieden, namelijk het nieuw gerenoveerde Rubroek in Kralingen Crooswijk. “We hebben te maken met grote krapte op de arbeidsmarkt. Door de zorg voor ouderen op één locatie te bundelen, kunnen wij de benodigde kennis en expertise beter organiseren en de kwaliteit van zorg, een van de speerpunten van Middin, blijven garanderen.”, aldus regiodirecteur Nely de Munnik. Dit besluit betekent dat de bewoners die nu ouderenzorg krijgen op locatie de Provenier in Rotterdam op korte termijn verhuizen naar Rubroek.

Ouderenzorg

In zorg- en behandelcentrum Rubroek wonen 160 ouderen, die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Kenmerkend voor deze locatie is de warme en liefdevolle zorg van de medewerkers die hier werken. Het pand is net gerenoveerd en heeft verschillende gezellige en lichte gezamenlijke huiskamers met keuken, waar de bewoners de dag op een prettige manier met elkaar kunnen doorbrengen. De zorg is, rondom deze gezamenlijke huiskamers, kleinschalig georganiseerd met zo veel mogelijk vaste medewerkers. Op Rubroek worden diverse activiteiten georganiseerd speciaal voor de ouderen (bijv. bingo, handwerken en schilderen) en in de directe omgeving zijn winkels en voorzieningen.

Verhuizing

In totaal zullen 15 bewoners van De Provenier naar Rubroek verhuizen. Deze bewoners en hun verwanten zijn persoonlijk geïnformeerd over de verhuizing en hebben een rondleiding op Rubroek gehad. “Op de dag van de verhuizing willen we de nieuwe bewoners vooral een heel warm welkom heten. De medewerkers worden maximaal ingezet in deze periode, zodat de bewoners na hun verhuizing bekende gezichten om zich heen hebben. En de vrijwilligers en activiteiten begeleiders zijn in de woonkamers aanwezig om iedereen op een plezierige manier kennis te laten maken met hun nieuwe omgeving en te laten wennen aan hun nieuwe thuis”, aldus Pauline Streefkerk zorgmanager van Rubroek.

Arbeidsmarkt

Op de huidige arbeidsmarkt is de krapte van zorgmedewerkers een dagelijks probleem. Met name het verplegend en verzorgend personeel is schaars, waardoor deze verandering voor ouderenzorg noodzakelijk is. Door de teams van De Provenier en Rubroek samen te brengen op één locatie, kan Middin betere ouderenzorg bieden. Persoonsgerichte zorg in kleine woongroepen op de etages, waarbij er vertrouwde begeleiders aanwezig zijn, zal bijdragen aan het gevoel van vertrouwen, veiligheid en gekend zijn, Dit zorgt ervoor dat bewoners en begeleiders elkaar goed leren kennen en de continuïteit gewaarborgd is. Tevens kan er verder geïnvesteerd worden in kennis- en expertiseontwikkeling.

Zorg- en behandelcentrum Rubroek